Programmes


Post Basic in Teaching Methodology for Nurses

(N/146/3/0002; MQA/FA1190) – Kuching

Diploma in Medical Assistant
(A 9555)  – Kuching
(A 9622)  – Klang
(MQA/PA 1628)  – Miri
Diploma in Medical Laboratory Technology
(A 10513)  – Kuching
(MQA/PA 0932)  – Miri
(PA 10511)  – Kota Kinabalu
Diploma in Environmental Health
(A 10515)  – Kuching
(MQA/PA 0545)  – Kota Kinabalu
Diploma in Medical Imaging
(MQA/PA 0706)  – Kuching
(MQA/PA 2229)  – Kota Kinabalu
Diploma in Occupational Safety and Health
(MQA/PA 0933)  – Kuching
(MQA/PA 2231)  – Miri
(MQA/PA 2936)  – Kota Kinabalu
Diploma in Healthcare Management
(MQA/PA 1417)  – Kuching
(MQA/PA 1459)  – Klang
(MQA/PA 1798)  – Miri
(MQA/PA 2018)  – Kota Kinabalu

Bachelor of Science (Hons) Nursing

(MQA/PA 4571, JPT/BPP(K)1000-600/J1334(4)) – Kuching

Diploma in Nursing
(A 9403)  – Kuching