PROGRAMMES

SKM & SVM

PELUKIS PELAN KEJURUTERAAN AWAM DAN STRUKTUR (TAHAP 2 & 3)

DRAUGHTSMAN – CIVIL ENGINEERING & STRUCTURE (Level 2 and 3)

M711-002:2017 • M711-003:2017


TEMPOH LATIHAN

Tahap 2 – 6 bulan
Tahap 3 – 12 bulan

METODOLOGI LATIHAN

Sesi pengajaran dan pembelajaran disampaikan secara teori, demonstrasi, perbincangan, praktikal/amali, lisan dan penilaian.


SISTEM PENILAIAN

Penilaian teori dan amali, peperiksaan akhir.

Objektif

Kursus ini diprogramkan untuk melahirkan pelatih yang mahir dalam menyediakan lukisan pelan dalam pelbagai bentuk struktur kejuruteraan awam. Di samping itu, lepasan kursus ini diharapkan dapat mengetahui pelbagai aspek kursus yang ditawarkan seperti sistem saliran, bahan-bahan binaan, ilmu kaji ukur, pengurusan projek dan tafsiran dan seumpamanya. Pada akhir program, pelatih dijangka dapat:
 • Mempelajari asas teknik-teknik melukis (Technical Drawing)
 • Melukis lukisan kerja (Working drawing) dan lukisan butiran (Detail drawing)
  • Struktur konkrit tetulang untuk jambatan (Reinforced concrete structure for bridges)
  • Struktur konkrit tetulang untuk tembok penahan (Reinforced concrete structure for retaining wall)
  • Sistem saliran paip domestik untuk bangunan setingkat (Water supply domestic system for single storey building)
  • Sistem saliran paip domestik untuk bangunan bertingkat-tingkat (Water supply domestic system for multi-storey building)
  • Sistem saliran pembentungan (Sewerage system)

 

Kurikulum

Kurikulum kursus member keutamaan kepada pembelajaran berorientasikan praktikal dan penekanan yang mudah dari aspek pembelajaran teori. Sukatan pelajaran kursus ini diadaptasikan daripada program NOSS Jabatan Pembangunan Kemahiran Malaysia. Kandungan kurikulumnya adalah seperti berikut:
 • INCULCALATE DRAFTING SKILL
 • PREPARE REINFORCE CONSRETE STRUCTURE DRAWING
 • PREPARE OTHER STRUCTURE DRAWING
 • PRODUCE EARTH WORK AND PLATFORM DRAWING
 • PREPARE ROAD AND DRAIN DRAWING
 • DRAW SEWERAGE DRAWING
 • DRAW WATER SUPPLY DRAWING
 • APPLY CONTRACT PROCEDURES AND ESTIMATING
 • PREPARE SPECIALISED ENGINEERING DRAWING
 • PREPARE COMPUTER AIDED DRAWING
 • PERFORM SUPERVISORY SKILL

 

Peluang Kerjaya

Setelah pelatih menamatkan kursus dengan jayanya, mereka berpeluang menceburkan diri dalam kerjaya seperti:
 • Pelukis pelan kejuruteraan Awam dan Struktur
 • Penyelia tapak
 • Juruteknik ukur tanah
 • Pelukis pelan berkomputer