PROGRAMMES

SKM & DKM

PEMASANGAN & PENYELENGGARAAN ELEKTRIK SATU FASA-TAHAP 2

SINGLE PHASE ELECTRICAL INSTALLATION & MAINTENANCE-LEVEL 2

F432-005-2:2019 (Kuching) • F432-005-2-2019 (Kota Kinabalu)


TEMPOH LATIHAN

12 bulan

METODOLOGI LATIHAN

Sesi pengajaran dan pembelajaran disampaikan secara teori, demonstrasi, perbincangan, praktikal/amali, lisan dan penilaian.

SISTEM PENILAIAN

Penilaian teori dan amali, peperiksaan akhir.

Objektif

Pada akhir program, pelatih dijangka dapat:
 • Melaksanakan pendawaian domestik dan industri.
 • Melaksanakan pengujian pemasangan elektrik satu fasa
 • Melaksanakan kerja mencari kerosakan pemasangan elektrik satu fasa
 • Melaksanakan lukisan elektrik satu fasa
 • Melaksanakan kerja penyelenggaraan elektrik.


Kurikulum

Kurikulum kursus member keutamaan kepada pembelajaran berorientasikan praktikal dan penekanan yang mudah dari aspek pembelajaran teori. Sukatan pelajaran kursus ini diadaptasikan daripada program NOSS Jabatan Pembangunan Kemahiran Malaysia. Kandungan kurikulumnya adalah seperti berikut:

 • SINGLE PHASE DRAWING
 • SINGLE PHASE WIRING
 • SINGLE PHASE WIRING MAINTENANCE
 • SINGLE PHASE MOTOR & MOTOR CONTROL INSTALLATION
 • SINGLE PHASE ELECTRICAL APPLIANCES MAINTENANCE
 • SINGLE PHASE WIRING TESTING AND COMMISSIONING


Peluang Kerjaya

Setelah pelatih menamatkan kursus dengan jayanya, mereka berpeluang menceburkan diri dalam kerjaya seperti:
 • Juruteknik elektrik di sektor awam dan swasta
 • Membuka syarikat kontraktor elektrik (EIC)-EIU