Vocational College
(Kolej Vokasional)

VISI

Aspirasi Unggul

MISI

Melestarikan pendidikan vokasional, teknikal dan akademik melalui pelaksanaan program yang berkualiti

OBJEKTIF

Memperkasakan pendidikan vokasional, teknikal serta akademik yang berkualiti melalui:
 • Perlaksanaan program vokasional, teknikal dan akademik yang terancang dan efektif;
 • Penghasilan graduan yang berilmu dan mempunyai nilai hormat-menghormati, bertanggungjawab dan berinspirasi untuk berjaya;
 • Pengurusan sumber manusia, pentadbiran dan hal ehwal pelajar yang berkesan;
 • Pembangunan profesionalisme pensyarah dan pegawai anggota pelaksana yang berterusan.

PIAGAM PELANGGAN

Kami warga JT Akademi dengan komitmen yang tinggi menggem-belengkan tenaga serta usaha ke arah merealisasikan system pen-didikan vokasional, teknikal dan akademik yang cekap dan berkesan. Kami berjanji akan:
 • Menyediakan takwim aktiviti serta program yang berkaitan dengan pendidikan vokasional, teknikal dan akademik sebelum pengajian bermula;
 • Menyediakan laporan bertulis yang sudah selesai dalam masa seminggu;
 • Memastikan pelajar yang dihasilkan mencapai tahap kompetensi yang telah ditetapkan;
 • Menyediakan tempat pembelajaran yang bersesuaian dengan kur-sus yang ditawarkan;
 • Mengadakan jalinan dan jaringan dengan industry yang ber-sesuaian dengan kursus.

PROGRAMĀ 

Diploma Vokasional & Sijil dalam;

 • Teknologi Kimpalan Laut Dalam (Subsea Welding Technology)
 • Teknologi Kimpalan Minyak dan Gas (Oil & Gas Welding Technology)