PROGRAMMES

SKM & SVM

OPERASI KHIDMAT TETAMU

GUEST SERVICE OPERATION

HT-110-3:2011


TEMPOH LATIHAN

12 bulan

METODOLOGI LATIHAN

Sesi pengajaran dan pembelajaran disampaikan secara teori, demonstrasi, perbincangan, praktikal/amali, lisan dan penilaian.

SISTEM PENILAIAN

Penilaian teori dan amali, peperiksaan akhir.

Objektif

Operasi Khidmat Tetamu melengkapkan pelajar kepada kemahiran yang berkaitan dengan menyambut dan melayan tetamu. Kemahiran di kaunter perkhidmatan semasa proses penempahan, pendaftaran tetamu, tetamu check-in, tetamu check-out,operator telefon dan juruwang. Pelajar juga akan dilatih untuk memberikan maklumat kepada tetamu ketika di kaunter perkhidmatan sebagai concierge.


Kurikulum

Kurikulum kursus memberi keutamaan kepada pembelajaran berorientasikan praktikaldan penekanan yang mudah dari aspek pembelajaran teori. Sukatan pelajaran kursus ini diadaptasikan daripada program NOSS Jabatan Pembangunan Kemahiran Malaysia. Kandungan kurikulumnya adalah seperti berikut:
 • RECEPETION ACTIVITIES HANDLING
 • FRONT OFFICE DATABASE ADMINSTRATION
 • GUEST RELATION ACTIVITIES HANDLING
 • CONCIERGE SERVICES
 • FRONT OFFICE PROCUREMENT REQUISITION
 • FRONT OFFICE STAFF ADMINISTRATION
 • FRONT OFFICE STAFF DEVELOPMENT
 • BASIC GUEST ROOM CLEANING


Peluang Kerjaya

Setelah pelatih menamatkan kursus dengan jayanya, mereka berpeluang menceburkan diri di industri seperti:
 • Hotel supply company
 • Training institution
 • Guest services
 • Food and beverage industries
 • Event management
 • Telephone Operator