PROGRAMMES

SKM & DKM

THREE PHASE ELECTRICAL INSTALLATION & MAINTENANCE-LEVEL-3

THREE PHASE ELECTRICAL INSTALLATION & MAINTENANCE-LEVEL-3

F432-005-3:2019 (Kuching)


TEMPOH LATIHAN

12 bulan

METODOLOGI LATIHAN

Sesi pengajaran dan pembelajaran disampaikan secara teori, demonstrasi, perbincangan, praktikal/amali, lisan dan penilaian.

SISTEM PENILAIAN

Penilaian teori dan amali, peperiksaan akhir.

Objektif

Pada akhir program, pelatih dijangka dapat:
 • Melaksanakan pendawaian domestik dan industri.
 • Melaksanakan pengujian pemasangan elektrik tiga fasa
 • Melaksanakan kerja mencari kerosakan pemasangan elektrik tiga fasa.
 • Melaksanakan lukisan elektrik tiga fasa.
 • Melaksanakan kerja penyelenggaraan elektrik.


Kurikulum

Kurikulum kursus member keutamaan kepada pembelajaran berorientasikan praktikal dan penekanan yang mudah dari aspek pembelajaran teori. Sukatan pelajaran kursus ini diadaptasikan daripada program NOSS Jabatan Pembangunan Kemahiran Malaysia. Kandungan kurikulumnya adalah seperti berikut:

 • THREE PHASE DRAWING
 • THREE PHASE WIRING
 • THREE PHASE WIRING MAINTENANCE
 • THREE PHASE MOTOR & MOTOR CONTROL INSTALLATION
 • THREE PHASE ELECTRICAL APPLIANCES MAINTENANCE
 • THREE PHASE WIRING TESTING AND COMMISSIONING
 • SUPERVISORY FUNCTION
 • ELECTRICAL SIGNAGE (NEON) INSTALLATION & MAINTENANCE


Peluang Kerjaya

Setelah pelatih menamatkan kursus dengan jayanya, mereka berpeluang menceburkan diri dalam kerjaya seperti:
 • Juruteknik elektrik di sektor awam dan swasta
 • Membuka syarikat kontraktor elektrik (EIC)-EIU