PROGRAMMES

SKM & SVM

PEMERIKSAAN KIMPALAN

WELDING INSPECTION

MC-060-2:2012


TEMPOH LATIHAN

12 bulan

METODOLOGI LATIHAN

Sesi pengajaran dan pembelajaran disampaikan secara teori, demonstrasi, perbincangan, praktikal/amali, lisan dan penilaian.

SISTEM PENILAIAN

Penilaian teori dan amali, peperiksaan akhir.

Objektif

Dengan pertumbuhan industri kimpalan dan fabrikasi yang pesat, terdapatlah keperluan untuk memastikan kualiti produk berdaya saing di pasaran antarabangsa. Peranan personel pemeriksaan kimpalan adalah penting dalam mengekalkan kualiti kerja kimpalan dan fabrikasi. Bahan-bahan dan peralatan kimplan perlu diperiksa sebelum kerja-kerja kimpalan dijalankan agar bahan guna habis disediakan mengikut spesifikasi dan adalah selamat dalam keadaan bekerja. Aktiviti kimpalan perlu dipantau dan diperhatikan untuk memastikan kerja yang telah siap ada memenuhi spesikifasi kerja dan prosedur keselamatan. Personel yang kompeten dalam pemeriksaan kimpalan dijangka mempunyai kekompetenan untuk menjalankan tugas-tugas kerja pemeriksaan ke atas aktiviti pra kimpalan, semasa kimapan dan selepas kimpalan.


Kurikulum

Kurikulum kursus memberi keutamaan kepada pembelajaran berorientasikan praktikaldan penekanan yang mudah dari aspek pembelajaran teori. Sukatan pelajaran kursus ini diadaptasikan daripada program NOSS Jabatan Pembangunan Kemahiran Malaysia. Kandungan kurikulumnya adalah seperti berikut:
  • PRE WELDING INSPECTION DOCUMENT VERIFICATION
  • MATERIAL, CONSUMABLE, TOOLS AND EQUIPMENT INSPECTION
  • WELDING ACTIVITIES INSPECTION
  • POST WELDING INSPECTION
  • WELDING INSPECTION


Peluang Kerjaya

Setelah pelatih menamatkan kursus dengan jayanya, mereka berpeluang menceburkan diri sebagai pemeriksa kimpalan di industri seperti:
  • Marin
  • Perkapalan
  • Pembinaan
  • Gas dan minyak
  • Automotif