PROGRAMMES

SKM & SVM

PENGURUSAN TEKNOLOGI KIMPALAN

WELDING TECHNOLOGY MANAGEMENT

MC-024-4:2012


TEMPOH LATIHAN

15 bulan + 3 bulan OJT

METODOLOGI LATIHAN

Sesi pengajaran dan pembelajaran disampaikan secara teori, demonstrasi perbincangan, praktikal/amali, lisan dan penilaian serta latihan industri.

SISTEM PENILAIAN

Penilaian teori dan amali, peperiksaan akhir dan projek akhir.

Objektif

Seseorang individu yang kompeten dalam Pengurusan Teknologi Kimpalan (Tahap 4) dijangka mempunyai pengetahuan asas yang baik dalam teknologi dan metalurgi kimpalan untuk membolehkan untuk mewujudkan prosedur kimpalan untuk pengeluaran dan kimpalan kakitangan. Mereka cekap dalam mengatur dan menyelaraskan pemeriksaan kimpalan berfungsi untuk memastikan kerja-kerja kimpalan dilaksanakan dengan mematuhi prosedur kimpalan ditubuhkan dan standard. Menganalisis laporan ujian kimpalan dan memutuskan status kimpalan kerja fabrikasi juga dijangka dari Aras 4 kakitangan.


Kurikulum

Kurikulum kursus memberi keutamaan kepada pembelajaran berorientasikan praktikaldan penekanan yang mudah dari aspek pembelajaran teori. Sukatan pelajaran kursus ini diadaptasikan daripada program NOSS Jabatan Pembangunan Kemahiran Malaysia. Kandungan kurikulumnya adalah seperti berikut:

  • WELDING DOCUMENT PREPARATION
  • WELDING MATERIAL AND CONSUMABLE PROCUREMENT ARRANGEMENT
  • WELDING ACTIVITY PLANNING
  • WELDING ACTIVITIES SUPERVISION
  • WELDING INSPECTION ACTIVITIES COORDINATION
  • WELDING RECORDS AND REPORT DOCUMENTATION
  • WELDING SAFETY ACTIVITIES IMPLEMENTATION
  • WELDING SIMULATION APPLICATION


Peluang Kerjaya

Peluang pekerjaan kebanyakannya terdapat di industri pembuatan dan pembinaan logam, loji pemasangan mesin dan jentera, industri perabot, peralatan logam dan kerja-kerja struktur pembinaan. Para lepasan kursus ini boleh mendapat pekerjaan sebagai tukang kimpal di kilang penapis minyak, bengkel membaiki dan menyelenggara kereta motor, alatan elektrik dan juga loji jentera perindustrian atau menjalankan pekerjaan sendiri dengan mengadakan pelbagai kerja mengimpal serta membuat kerja secara kontrak Pelatih yang telah tamat kursus boleh bekerja sebagai Quality Control/Quality Assurance dan Welding Inspector.