PROGRAMMES

SKM & DKM

PERKHIDMATAN RANGKAIAN KOMPUTER-TAHAP 3

COMPUTER NETWORK SERVICES - LEVEL 3

IT-030-3:2013 (Kuching)


TEMPOH LATIHAN

12 bulan

METODOLOGI LATIHAN

Sesi pengajaran dan pembelajaran disampaikan secara teori, demonstrasi, perbincangan, praktikal/amali, lisan dan penilaian.

SISTEM PENILAIAN

Penilaian teori dan amali, peperiksaan akhir.

Objektif

Pada akhir program, pelatih dijangka dapat:
 • Mengetahui dan memahami asas sistem rangkaian dan cara-cara pemasangannya.
 • Berkebolehan melakar dan melukis “Plan Layout” mengikut kepiawaian yang ditentukan menggunakan alat bantuan lukisan teknik/software dengan betul – Berkebolehan memasang dan menguji dan membaikpulih sesuatu rangkaian dengan teknik yang betul dan sesuai.
 • Mengetahui komponen-komponen komputer serta spesifikasi dan penggunaannya.
 • Berkebolehan mengaplikasikan komputer dengan betul dan selamat.
 • Memahami langkah-langkah keselamatan penggunaan komputer ‘company security policy’.
 • Meningkatkan pengetahuan kea rah menceburi bidang rangkaian komputer.


Kurikulum

Kurikulum kursus memberi keutamaan kepada pembelajaran berorientasikan praktikaldan penekanan yang mudah dari aspek pembelajaran teori. Sukatan pelajaran kursus ini diadaptasikan daripada program NOSS Jabatan Pembangunan Kemahiran Malaysia. Kandungan kurikulumnya adalah seperti berikut:
 • COMPUTER SYSTEM SET-UP
 • SERVER INSTALLATION
 • NETWORK CABLE INSTALLATION
 • COMPUTER NETWORK SET-UP
 • COMPUTER NETWORK MAINTENANCE
 • MOBILE DEVICE CONFIGURATION


Peluang Kerjaya

Setelah pelatih menamatkan kursus dengan jayanya, mereka berpeluang menceburkan diri dalam kerjaya seperti:
 • Juruteknik rangkaian komputer
 • Juruteknik Jualan Teknikal
 • Perunding IT
 • Jurulatih IT