PROGRAMMES

SKM & SVM

PERKHIDMATAN RANGKAIAN KOMPUTER – TAHAP 4

COMPUTER NETWORKING SERVICES – LEVEL 4

IT-030-4:2013


TEMPOH LATIHAN

12 bulan + 3 bulan OJT

METODOLOGI LATIHAN

Sesi pengajaran dan pembelajaran disampaikan secara teori, demonstrasi, perbincangan, praktikal/amali, lisan dan penilaian.

SISTEM PENILAIAN

Penilaian teori dan amali, peperiksaan akhir.

Objektif

Pada akhir program, pelatih dijangka dapat:
 • Mengetahui dan memahami asas sistem rangkaian dan cara-cara pemasangannya.
 • Berkebolehan melakar dan melukis “Plan Layout” mengikut kepiawaian yang ditentukan menggunakan alat bantuan lukisan teknik/software dengan betul – Berkebolehan memasang dan menguji dan membaikpulih sesuatu rangkaian dengan teknik yang betul dan sesuai.
 • Mengetahui komponen-komponen komputer serta spesifikasi dan penggunaannya.
 • Berkebolehan mengaplikasikan komputer dengan betul dan selamat.
 • Memahami langkah-langkah keselamatan penggunaan komputer ‘company security policy’.
 • Meningkatkan pengetahuan kea rah menceburi bidang rangkaian komputer.


Kurikulum

Kurikulum kursus memberi keutamaan kepada pembelajaran berorientasikan praktikaldan penekanan yang mudah dari aspek pembelajaran teori. Sukatan pelajaran kursus ini diadaptasikan daripada program NOSS Jabatan Pembangunan Kemahiran Malaysia. Kandungan kurikulumnya adalah seperti berikut:
 • SERVER CONFIGURATION
 • SERVER MAINTENANCE ADMINISTRATION
 • COMPUTER NETWORK SECURITY DEPLOYMENT
 • COMPUTER NETWORK MAINTENCANCE MANAGEMENT
 • COMPUTER SYSTEM AND NETWORK PROCUREMENT
 • COMPUTER SYSTEM MAINTENANCE MANAGEMENT


Peluang Kerjaya

Setelah pelatih menamatkan kursus dengan jayanya, mereka berpeluang menceburkan diri dalam kerjaya seperti:
 • Pembantu jurutera rangkaian komputer
 • Eksekutif IT
 • Penganalisis Program
 • Network Executive
 • Help Desk Executive